Bevara regnskogarna

KAKAOTRÄDET TRIVS OCH VÄXER ENBART I VÅRA REGNSKOGAR

Idag försvinner varje år mer än 160.000 km2 regnskog eller under en treårsperiod mer än hela Sveriges yta.

Världsnaturfonden arbetar aktivt med att försöka bevara våra regnskogar Läs mer om deras arbete på www.wwf.se . Gå in under ”Tropikskog”.