Hedersledamöter

Nils Stormby – 2001
Avliden 2010

Sven-Olof Forselius – 2005
Avliden 2010

Bärbel Tollet – 2008

Gunnar Hylén – 2005
Avliden 2005